© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Frustratie

Onderstaand bericht stond vandaag (3 januari) in Trouw:

"Tijdens de jaarwisseling is tot dusver 9 miljoen euro schade aangericht door vandalisme en vuurwerk, hebben het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en het Verbond van Verzekeraars berekend. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar."

Helaas is ook onze school doelwit geweest van vernielingen en vuurwerkoverlast. Een gedeelte van die 9 miljoen schade moeten wij voor onze rekening nemen.

En uiteindelijk betalen we die schade met elkaar: via de belastingen.

Ik kan daar niet vrolijk van worden. Je komt op school en dan ben je bezig met de nasleep van de genoemde overlast: fotograferen; met de wijkagent de school nalopen; opruimen; aangifte doen; etc.

Dingen die de nodige frustraties veroorzaken!!

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van ons schoolplein. Eerste vraag die dan bij mij opkomt: moeten we dat nog wel doen na al die vernielingen?

De schoolpleincommissie is vol enthousiasme bezig en ik hoop, dat zij zich door deze gebeurtenissen niet "van de wijs" laat brengen.

Een nieuw jaar is weer begonnen. Er staan ons weer vele dingen te wachten, ook in onderwijsland: o.a. de start van Passend Onderwijs in augustus 2014.

En natuurlijk zullen er weer de nodige verrassingen zijn. En die kunnen ook kleur aan het dagelijks leven geven. En u weet: kleuren en "de Roerganger' horen bij elkaar!!

Ik wens u een voorspoedig 2014 toe en ik hoop, dat we dit jaar een "vandalisme-loos" jaar mogen meemaken.

Martin