© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

 

Verlof regeling en vakanties

De basisschool is er voor kinderen vanaf vier jaar. Wanneer uw kind vier jaar is, mag het naar
school, maar zodra uw kind vijf jaar wordt valt het onder de leerplichtwet.

Wij zijn wettelijk verplicht alle verzuim te noteren en wel met de reden daarvan. Als uw kind
om de een of andere reden niet op school kan komen, moet u dit melden op school.
Extra verlof mag alleen worden gegeven bij gewichtige omstandigheden. Zomaar een midweek vakantie of weekend valt daar niet onder.

Het extra verlof aanvragen, bijvoorbeeld bij jubilea e.d., gebeurt door het invullen van onderstaand formulier.
Dit behoort waar mogelijk twee maanden van te voren te gebeuren.

Het vakantierooster voor het volgende schooljaar wordt u ruim van tevoren meegedeeld.
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met de ouders op vakantie te gaan. Dat is alleen voor ouders die vanwege hun beroep niet in de schoolvakantie vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van de werkgever overleggen waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt.
De eerste twee weken na de zomervakantie zijn van deze mogelijkheid zonder meer uitgesloten.
Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties zijn op school aanwezig.