© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Family Event

 

Beste leerlingen en ouders,

 

Ook dit jaar organiseren wij (voor de vierde keer) het Family Event bij De Roerganger. De organisatie is dit jaar in handen van het Bestuur, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Het evenement is bedoeld  om ouders en kinderen in het zonnetje te zetten voor zijn of haar bijdrage het afgelopen jaar op school en direct een mooie kennismaking met de nieuwe ouders en leerlingen van de school. Deze avond moet de hechte band die wij als Roergangers hebben nog verder versterken. Door de jaarlijkse toename van leerlingen verwachten wij weer een grote opkomst. 

Het belooft net als vorige jaren weer een hele mooie happening te worden waarbij er een activiteit op of rondom de school zal plaatsvinden.

 

De avond is op vrijdag 15 september en zal ongeveer van 18.00 uur tot 21.00 duren. Hier zal te zijner tijd nog over gecommuniceerd worden. In verband met de vakantieperiode willen wij nu alvast de opgave ontvangen of jullie wel of niet kunnen.

 

Ga HIER naar het invulformulier en vul de gegevens in van de ouders en de kinderen. Ook wanneer je NIET kunt, zouden wij het prettig vinden dat je dit in het formulier aangeeft, zodat wij weten dat het bericht iedereen heeft bereikt.

Wij hopen uiterlijk vrijdag 21 juli de aanmeldingen te hebben ontvangen.

 

Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

 

De organisatie zal er weer het maximale uithalen en hopen op jullie komst. Samen zijn wij DE ROERGANGER.

 

Bestuur

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Meld je hier AAN of AF