© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Twee kopjes boven deze column. Dat geeft aan, dat het soms lastig kiezen is welke taal te gebruiken.

Na de zomervakantie zijn we als school gestart met Engels in alle groepen. Een bewuste keus en één waar goed over nagedacht is. In de omgeving worden we zo vaak geconfronteerd met deze taal, dat het bijna als vanzelfsprekend wordt ervaren daar dan ook gebruik van te maken.

En het Nederlands dan: de ‘moedertaal’?? Sneeuwt die dan niet onder, onder het ‘geweld’ van het Engels?

Ik vind, dat we daar wel voor moeten waken.

Enige tijd geleden stond er in dagblad TROUW een grote advertentie om de kersverse Nobelprijswinnaar  Ben Feringa te feliciteren. En dat werd als volgt gedaan: “Congratulations Ben Feringa. Nobleprice in  Chemistry. University of Groningen “.De volgende dag stonden er in de krant diverse ingezonden brieven van lezers   die zich afvroegen, waarom deze advertentie niet in het Nederlands was. Er had toch ook kunnen staan: Gefeliciteerd Ben Feringa!! Nobelprijs Scheikunde. Rijksuniversiteit Groningen.

En dat is het dilemma. Het wordt zo gewoon om omgeven te zijn met Engels. Voor sommige woorden moeten we heel lang nadenken: welk Nederlands woord hebben we er eigenlijk voor, bijv.: computer, accountmanager, pr, spacescooter, Playstation, tablet, etc. Voor kinderen zijn dat dan ook heel gewone woorden.

Persoonlijk ben ik voorstander en liefhebber van de Nederlandse Taal. Want die heeft best een enorme woordenschat en voldoende mogelijkheden om je te kunnen uiten.

Maar je ogen sluiten voor de realiteit van het gebruik van Engels in onze samenleving, is niet juist.

Daarom onze keuze op school om al vroeg met Engels te beginnen.

Het is verbazingwekkend hoe snel leerlingen een ‘vreemde’ taal oppikken. En dat maakt onderwijs ook zo boeiend. De kinderen op school zijn heel enthousiast en ook de leerkrachten zijn zeer positief over deze keuze.

Dus Engels of English?? We kunnen beide talen heel goed naast elkaar laten bestaan. Of in goed Engels:  Keep Calm, dont’t worry….;-)

                                                                        Martin

Engels/English