© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

 

Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) van "de Roerganger" bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De MR kan invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Dit kan zijn door middel van instemming of het geven van advies. Ouders kunnen dus meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen over alles wat er in en rondom school plaatsvindt.

De MR bestaat uit:

  • Jeanet Zweers (voorzitter)

  • Ella Bieleman

  • Ciska Jansen

  • Renate Frazer

  • Ilse Brinkman