© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon

Waarom de Roerganger?


We merken dat ouders van nu meerdere basisscholen bezoeken. Als ze hun kind aanmelden bij een school is ‘het gevoel’ doorslaggevend.

Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Wij willen ons onderscheiden door…..:

 • … kinderen vanuit alle gezindten, zowel protestant, rooms-katholiek als ook buitenkerkelijk op onze school met respect te ontvangen en te behandelen
   

 • … veel aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de nadruk te leggen op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • … een vrolijke, inspirerende leeromgeving aan te bieden met de functionaliteiten voor het onderwijs van deze tijd

 • … een team van competente en creatieve leerkrachten die zich verantwoordelijk en betrokken voelen en bewust kiezen voor de ruimte die cbs de Roerganger ze kan bieden

 • … een grote mate van ouder-betrokkenheid bij alle geledingen op school. De school koestert haar (redelijk unieke) zelfstandigheid die wordt mogelijk gemaakt door een groot gevoel voor saamhorigheid en verantwoordelijkheid van team en ouders. We willen dat graag meegeven aan onze kinderen.

 

 • Ieder kind is welkom en kan zich thuis voelen.

 • Iedere leerling krijgt ruimte om zijn/haar eigen talenten te ontdekken en ontplooien.

 • We streven ernaar onze leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te laten ervaren.

 • De school vaart een duidelijke, eigenzinnige koers met het oog op de toekomst.

 • Met samenwerking en verantwoordelijkheid nemen kun je samen veel bereiken.

 • Onze werkwijze is pragmatisch, resultaatgericht en transparant.