© 2019
CBS De Roerganger

 

Christelijke Basisschool
de Roerganger
Voormors 2

7468 HA ENTER

contact@bsderoerganger.nl

Tel: 0547 38 19 68

 

Volg ons op social media:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

 

Bestuur
 

Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor alle zaken die de Stichting Christelijk Onderwijs De Roerganger betreffen. Het bestuur vergadert elke 6 weken en daarnaast verrichten de bestuursleden werk in bestuurscommissies. Per aandachtsgebied is een commissie werkzaam (onderwijs, personeelsbeleid, financiën, gebouw, kwaliteit, ict, PR e.d.).

Transparantie, openheid en daadkracht zijn de kernwoorden voor onze werkwijze. De bestuursleden worden gekozen uit de ouders.

De Roerganger is een éénpitter, wat inhoudt dat ze geen deel uitmaakt van een stichting/vereniging  van meerdere scholen. Dit heeft vooral voordelen op het gebied van de samenwerking tussen de diverse geledingen op school (korte lijnen bij afstemming met team, ouderraad en medezeggenschapsraad), waardoor de organisatie slagvaardig en daadkrachtig functioneert.Het brengt wel met zich mee dat het bestuur ook een belangrijke taak heeft in het onderhouden van zowel de interne als de externe contacten (bijvoorbeeld gemeente, andere scholen en instellingen).

 

De koers van de Roerganger voor de komende jaren is vastgesteld in het strategisch beleidsplan 2015-2019. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

Jaarverslag 2018 inclusief controleverklaring

De bestuursleden zijn:

Monique Knoef       voorzitter

Femke Welink        secretaris

Ron Frazer             penningmeester

Angela Langkamp          

Raymond Meilink